بردمین QA55Q70CAU

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت برد مین :  BN41-03136A

پارت برد آدرس پنل : 20_VU55SRLV0.2

وضعیت

اکبند

برد مین سامسونگ QA55Q70CAU برد مین سامسونگ 55Q70 برد مین 55Q70 BN41-03136A