مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
نوع LED

3 ولت

جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلابت 43LV6201 بکلابت گلدفینچ 43LV6201 بکلابت GOLDFINCH 43LV6201 بکلایت 43 گلد فینچ