بکلایتSV-5011 SMART

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
نوع LED

3 ولت

جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت SV-5011 بکلایت SV-5011 SMART بکلایت SV-5011 استارست بکلایت 5011 استارست بک لایت 50 استارست بک لایت 5011استارست بکلایت استرن استار نمایندگی استارست