مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت 24LB650 بکلایت 24 استار ایکس بکلایت 24 چینی بکلایت 24 استارست فروشگاه بکلایت نمایندگی استرن استار