مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت 32C4000 بکلایت سامسونگ 32C4000 بک لایت 32C4000 فروشگاه بکلایت بکلایت بکلایت سامسونگ 32 بکلایت سامسونگ 32 سری 4 بکلایت سامسونگ 32 سری C