بکلایت 32LH512U

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت الجی 32LH512 بکلایت 32LH512U بک لایت 32LH512 بکلایت 32LH570 فروشگاه بکلایت نمایندگی استرن استار نمایندگی استرن استار در ایران