بکلایت 50LN5100 نوع دوم

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
نوع LED

3 ولت

جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت 50LN5100 بک لایت 50LN5100 EAST POINT بک لایت 50LN5100 بکلایت 50 اینج چینی بک لایت 50 اینج EAST POINT نمایندگی بکلایت چینی نمایندگی بکلایت استرن استار استرن استار EASTERN STAR