مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت هایسنس 65A61 بک لایت هایسنس 65A61