بکلایت D-42X5V

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت D-42X5V بکلایت DIVAKI D-42X5V بکلایت دیواکی بکلایت 42 دیواکی بکلایت 42X5 دیواکی بکلایت 42 چینی نمایندگی استرن استار فروشگاه بکلایت