بکلایت ST-32D-AZ2200

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت ST-32D-AZ2200 بکلایت استارترک ST-32D-AZ2200 بکلایت استارترک 32AZ2200