بکلایت SV-55K5 SMART

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت SV-55K5 SMART بک لایت SV-55K5 SMART بکلایت استارست SV-55K5 SMART بک لایت استارست SV-55K5 SMART بکلایت 55K5 استارست بکلایت استارست 55K5 نمایندگی استرن استار فروشگاه بک لایت