مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت 32LS3500 بک لایت 32LS3500 بکلایت ال جی 32LS3500 بک لایت الجی 32LS3500 بکلایت 32LS نمایندگی استرن استار