مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایت 65SN6418 بکلایت RTC 65SN6410 بکلایت ۶۵ از تی سی بکلایت 65 RTC بکلایت چینی فروشگاه بکلایت بندرعباس نمایندگی استرن استار در ایران