بکلایتST-32C-NJ1200

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

بکلایتST-32C-NJ1200 دارای دو شاخه ی 6 ال ای دی 6 وات میباشد.