بکلایتST-50D-MT1200-SMART

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
نوع LED

3 ولت

جنس PCB

آلومینیوم

نام شرکت سازنده

EASTERN STAR

بکلایتST-50D-MT1200-SMART بکلایت استارترک ST-50D-MT1200-SMART بکلایت 50D-MT1200 بکلایت MT1200 استارترک بکلایت 50D استارترک بکلایت 50 استارترک بکلایت 50D-MT1200 STAR TEACK نمایندگی استارترک نمایندگی فروش بکلایت چینی نمایندگی استرن استار