تبدیل پنل 4K به 2K

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

ورودی  2K

خروجی 4K