مین 65SM8100_BOE

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
سیستم عامل

WEBOS

وضعیت

کارکرده

مین 65SM8100 BOE مین الجی 65SM8100 مین الجی 65SM8100 فلت بزرگ مین 65SM8100