پاور-49UV761-55SK7900-49SK790-55SJ800-49SJ800

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت برد پاور : EAX67187661

وضعیت

کارکرده