پاور 65SJ800-65UJ752

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت برد پاور : EAX67262701