مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت برد پاور: EAX67262601

وضعیت

کارکرده