پاور55UJ634-55UJ630-55UK6100

مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت پاور : EAX67189101

LG P55DJ-17U1

وضعیت

کارکرده