مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

کنترل فابریک و اورجینال دستگاه میباشد.