مهم ترین ویژگی های کالا
+
-

پارت بردمین : EL.MT9216-FG75

وضعیت

اکبند

کیفیت تصویر

2K

برد مین استارست برد مین استار ایکس برد مین 43TSM28 برد مین استارست 43TSM28 برد مین starsat 43tsm28 مین 43TSM28 MIN STARSAT 43TSM28 مین 43LF670 مین star x 43lf670 EL.MT9216-FG75