مهم ترین ویژگی های کالا
+
-
وضعیت

کارکرده

بردمین سامسونگ CU8000 بردمین اصلی سامسونگ 55CU8000